Skip to main content

En stark resekultur ger affärer – så varför så ovanligt?

Posted: 08 September 2019
business-traveller-in-face-to-face-meeting.jpg

Inom många organisationer råder en konflikt i fråga om affärsresekulturen – det framgår av en rapport som Harvard Business Review Analytic Services tagit fram i samarbete med Egencia. Femtioåtta procent av de tillfrågade företagsledarna håller med om att en stark affärsresekultur är avgörande för verksamhetens resultat. Men endast 31 procent uppger att deras företag har en sådan kultur. Varför är det så? Och vad kan dessa 31 procent göra för att bygga upp en stark resekultur?

Effekterna av en stark affärsresekultur

Rapporten Travel Culture: Your competitive advantage in a global market bygger på data från 587 chefer världen över och analyserar resekulturens betydelse och inverkan på affärsresultatet.

Rapporten visar att det råder stora skillnader mellan företag som har en stark resekultur och sådana som inte har det. Företag med en stark resekultur har dubbelt så hög förbättringsgrad när det gäller:

  • kundlojalitet
  • marknadsandel
  • nöjda anställda.

Det är också värt att lägga märke till att företag med en stark resekultur tycks vara mer lönsamma.

Vad som ingår i en stark resekultur

En förutsättning är enligt rapporten att företagets ledare betraktar affärsresor som en strategisk investering och att detta återspeglas i företagets rutiner. I ett företag med stark resekultur ser man affärsresor som något värdeskapande, inte bara som en utgift.

Några av grundpelarna i en stark resekultur är:

  • en ordentlig budget för affärsresor
  • ledningens stöd och support
  • användarvänliga resenärsverktyg och teknologi
  • flexibla resepolicyer
  • möjlighet att fritt kunna välja tid och destination om det finns en rimlig orsak till valet.

Fördelarna med en stark resekultur i praktiken

En stark resekultur kan bidra till ett bättre arbetssätt både internt och externt och dessutom förbättra verksamhetens resultat.

Sextiosju procent av de tillfrågade företagsledarna ansåg att en stark resekultur leder till ett bättre samarbete internt, 55 procent ansåg att en stark resekultur leder till bättre hantering av team som är utspridda på olika geografiska platser, och 40 procent ansåg att det leder till en mer enhetlig affärskultur globalt sett.

Varför är det då så många företag som inte arbetar på sin resekultur trots att de inser fördelarna? Det finns inget enkelt svar på det, men rapporten ger oss några nyttiga insikter. Ett exempel: 72 procent av företagen med en stark resekultur avsätter en rejäl budget för affärsresor. Bland företagen med en svag resekultur var det däremot bara 30 procent som hade en rejäl resebudget. En del företag investerar helt enkelt inte i resor trots att de betraktar resande som viktigt för affärerna.

Resekultur och resepolicy

Det finns fler stora skillnader mellan företag som har en stark resekultur och de som inte har det. I 61 procent av företagen med en stark resekultur är ledningen positiv till affärsresor, men detta är bara fallet i 27 procent av de övriga företagen.

Femtiosju procent av företagen med en stark resekultur har en flexibel resepolicy som låter de anställda resa hur långt som helst, och när som helst, så länge det har en positiv inverkan på verksamheten. Men det är bara 26 procent av företagen utan stark resekultur som har en sådan policy.

Resekultur möter besparingskultur

Företagen fick också frågan om de behandlar affärsresor som en strategisk investering som har värde för företaget, snarare än en kostnad som borde minimeras. Här svarade 62 procent av företagen med stark resekultur ja. Av de övriga företagen är det bara 19 procent som betraktar resor som en strategisk investering och ser det som en kostnad som ska minimeras. Det verkar alltså finnas en intern konflikt mellan olika kulturer. Fördelarna med en stark resekultur är uppenbara och borde leda till att man investerar i affärsresor. Men den kostnadsbesparande kulturen är kraftfull och rentav dominerande i många organisationer, och ofta skär man ner på affärsresor trots att det finns personer som inser värdet av dem.

Rapporten visar att det är kortsiktigt att se resor som en kostnad att skära i. Femtioen procent av företagen med stark resekultur uppgav att de hade utgifterna under kontroll eller hade minskat kostnaderna.

”Att spendera pengar leder inte nödvändigtvis till framgång, men det gör inte heller nedskärningar. Det är viktigt att hitta rätt balans och organisationer måste leta efter ett optimalt sätt att spendera sin resebudget för bästa avkastning”, säger Will Tate, partner på affärsresebyrån Goldspring Consulting.

Ingen plattform för affärsresor

En bra plattform för affärsresor gör det enklare att boka resor och hålla koll på företagets affärsreseprogram. Travel Managers kan lägga in företagets resepolicy och ta fram uttömmande rapporter. Om plattformen hanteras rätt kan den spela en viktig roll i att skapa en stark resekultur.

Ett företag som inser värdet av affärsresor men som inte har en sådan plattform kommer att få det svårt att implementera en stark resekultur. Det krävs både system och data för att man ska kunna främja en resekultur som bidrar till företagets framgångar. Som rapporten visar har 61 procent av företagen med stark resekultur effektiva och användarvänliga verktyg och teknologi för affärsresor.

Avsaknaden av en plattform för affärsresor innebär helt enkelt ett teknologiskt bakslag som gör det i princip omöjligt att bygga upp en stark resekultur, även för företag som eftersträvar detta. För det första är det ett stort projekt att integrera alla appar och data som gäller resor och utgifter. Femtio procent av företagen med en stark resekultur gör detta, medan 29 procent av de övriga företagen inte gör det. När man kopplar samman appar och data för resor och utgifter kan Travel Managers snabbt och enkelt se vad affärsreseprogrammet har för effekter på verksamheten i stort. Då ökar också medvetenheten om var och hur resandet skapar värde för företaget.

Slutsats

Vad kan ett företag som inser värdet av en stark resekultur göra för att driva utvecklingen åt det hållet? Det finns några enkla steg man kan ta för att komma igång.

Först och främst behöver man se närmare på företagets policy. Är den tillräckligt flexibel för att dina resenärer ska kunna nå rätt personer vid rätt tid? Det är ett bevisat faktum att personliga möten med kunder och kollegor ger positiva resultat, och därför behöver de underlättas. För det andra har vi teknologin. Både Travel Managers och resenärer behöver rätt verktyg för att kunna hantera och ständigt förbättra affärsreseprogrammet och lämna rapporter.

Det går att bygga upp en stark resekultur, men det krävs medvetna ansträngningar och investeringar. Läs rapporten för att se hur affärsresor kan stärka din verksamhet.

Letar du efter bättre affärsreselösningar? Kontakta oss.