Skip to main content

Egencias CTO placeras i Paris för att stödja global tillväxt

Posted: 30 May 2017
2016-01-14_Egencia_Execs_007.jpg
Stockholm 30 maj 2017 - Efter ett starkt första kvartal 2017 meddelar Egencia att Alex Kaluzny, företagets CTO, placeras i Paris istället för Seattle. Skälet är att bättre kunna stödja bolagets globala initiativ för tillväxt och stödja den teamstruktur som etablerats i hela Europa, USA och Indien.
Flytten är också en del av Egencias globala omorganisation som syftar till att öka den globala marknadsandelen. I fjol öppnade företaget kontor i både Hongkong och Singapore. Kaluzny var tidigare baserad i Bellevue, Washington, hemvist för ett av Egencias största utvecklingsteam och även huvudkontor för Expedia Group och ett antal andra teknikjättar. Flytten till Europa beror till stor del på att tillväxten av teknik- och utvecklingsteam har vuxit dubbelt så snabbt utanför som i USA under de senaste två åren. En annan anledning till förändringen är att Egencia i större utsträckning ska kunna vara med i den globala kampen om talanger. "Som företag vill vi ha nyckelfunktioner placerade på strategiska geografiska platser för att driva tillväxten. Min närhet till Egencias utvecklingsteam i Frankrike hjälper oss att konkurrera om talanger utanför USA, vilket i sin tur bidrar till vår globala framgång. Genom att flytta till Paris kan jag få till fler fysiska möten med teamen och förhoppningsvis vara en mer effektiv ledare över regionerna", säger Alex Kaluzny. Egencia växer snabbt och har idag verksamhet i 65 länder världen över. Intäkterna ökade 2016 med 16 procent till 462 MUSD, och de viktigaste produktutvecklingarna är bland annat Egencias marknads-ledande, intuitiva smartwatch-applikation och den nya intelligenta reseöversikten för enklare rapportering för Travel Managers (reseansvariga).  
Om Egencia
Egencia tar affärsresan till nya höjder genom att erbjuda en uppkopplad och produktiv upplevelse. Egencia sätter resenärerna i fokus genom att kontinuerligt utveckla effektiva och användarvänliga lösningar. Med konsumentinsikter och teknologiinvesteringar från moderbolaget Expedia group kopplar Egencia samman allt som affärsresenärer behöver - utbud, teknologi, service och rapportering - på en och samma plats. Egencia erbjuder tjänster i 65 länder. För mer information, besök www.egencia.se eller Egencias blogg. © 2017 Egencia LLC. Alla rättigheter förbehållna. Egencia och Egencias logotyp är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Expedia, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
För mer information var vänlig kontakta:
Anne McElroy-Arnaud, Egencia Europe | E-post: a.mcelroyarnaud@egencia.com | Telefon: +33 (0)1 73 01 02 21 Carsten Carlsson, H+K Strategies Stockholm | E-post: carsten.carlsson@hkstrategies.com | Telefon: +46 (0)708 93 50 22