Skip to main content

Egencias analyser av resepolicy: globala flygresor

3 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
18EG548-Policy-Insights-Infographic-Brooke_BlogImages_Phase01_130418_4.jpg
Kunskap är makt. Borde anställda boka flygresor på måndagar eller tisdagar? Det har visat sig att det faktiskt spelar en viss roll. Tisdagar är bättre. Dela gärna med dig av den här värdefulla informationen. Eller ännu bättre - inkludera den i din flygresepolicy. Vi delar med oss av den här analysen eftersom tanken är att våra flygresedata ska ta fram fakta som kan leda till bättre flygresepolicyer för din organisation. Vår forskning belyser hur företag runtom i världen fastställer och följer bästa praxis för flygresor.
Vad är en flygresepolicy?
En flygresepolicy bestämmer hur anställda får resa med flyg under affärsresor. Den omfattar högsta tillåtna kabinklass, krav på förköp och godkännanden innan resa. Det handlar om stora belopp. Affärsresor utgör en stor del av världens totala resemarknad på 1,6 biljoner amerikanska dollar. Företagspolicyer omfattar dock endast ungefär 235 miljarder amerikanska dollar. Många företag inser inte hur mycket de skulle kunna spara om de införde flygresepolicyer och strävade efter att få sina anställda att följa dem.
Viktiga resultat om flygresepolicyer
Egencias kunddata om flygresepolicyer visar att endast 45 procent av alla affärsresenärer världen över följer en policy för resegodkännande. Det är ingen överraskning att de allra flesta av affärsresenärerna flyger i ekonomiklass. Företag ger dock tillgång till premiumklass baserat på flygningens längd. 33 procent av alla internationella resenärer har tillgång till någon typ av premiumresa jämfört med 12 procent av inrikesresenärerna. Flygresepolicyer gör att resenärer sparar genom att boka resor längre i förväg. Företag med förköpspolicyer ser till att hälften av alla flygbiljetter är bokade minst 14 dagar innan resan.
  • Söndag är den bästa dagen för erbjudanden på premiumresor.
  • Måndag är den bästa resdagen för resenärer i både premium- och ekonomiklass.
  • För längre resor och resor nära helgen ser vi en ökning av ”bleisure” – affärsresor där resenären stannar kvar över helgen i fritidssyfte.
  • Egencias data visar att 68 procent av världens affärsresenärer åker på minst en ”bleisure-resa” om året.
Så här kan företag i olika storlekar dra nytta av flygresepolicyer
Flygresepolicyer är utan tvekan ett verktyg som kan spara pengar och göra bokningar av flygresor tydliga och rättvisa, oavsett organisationens storlek. Beroende på dess storlek måste dock organisationen hitta rätt sätt att definiera och införliva flygresepolicyn.
  • Ett litet företag kan till exempel analysera sina flygresekostnader och spara pengar genom att införa en flygresepolicy som rekommenderar att bokningar sker på tisdagar.
  • Medelstora företag kan genomföra en mer ingående analys av flygresedata och utarbeta flygresepolicyer som är anpassade för företagets specifika behov. Det kan till exempel handla om att alltid använda ett specifikt flygbolag för en viss typ av flygresor.
  • Ett stort företag, som troligtvis har möjlighet att göra djupgående dataanalyser, kan uppskatta kostnader och mönster för flygresor för att optimera sina resebesparingar.
Få flygresepolicyn att fungera
Hur stor del av din organisations flygresor omfattas av en policy? Kan du räkna ut hur du skulle kunna spara pengar på en bättre definierad och tillämpad policy? När du arbetar med en leverantör av affärsresor och resetjänster bör du samla in data och rapportera resekostnader och efterlevnad av dina flygresepolicyer. Med dessa kan du ta reda på vad som fungerar och hur du kan förbättra policyerna för att uppnå ännu bättre finansiella resultat. Flygresepolicyer ger mätbara besparingar. Det är den här typen av program som du kan visa upp för - och som imponerar på - företagsledningen. Läs mer

Vill du få de senaste affärsreseyheterna?

Anmäl dig idag för regelbundna uppdateringar!