Skip to main content
Egencia Anaylicts Studio
Egencia Analytics Studio

Reserapportering som ger dig praktiska analyser

Egencia Analytics Studio samlar all bokningsdata på en plats, där du alltid har tillgång till den. Dessutom får du insyn i företagets affärsreseprogram så att du enkelt kan optimera affärsreseprogrammet och maximera besparingarna.

Dynamisk grafik och centraliserad data

Programanalyser, praktisk data och besparingsmöjligheter nära till hands.

Dark background image

Använda data för att förbättra ditt affärsreseprogram

Data är en del av vår vardag. Vi drar nytta av mer än 189 miljarder rader med data för att erbjuda våra kunder bästa möjliga onlineupplevelse och ge Travel Managers den information de behöver för att göra besparingar. Lär dig hur du kan använda ditt affärsreseprograms data.

Fullständig insyn i företagets affärsreseprogram

Enkel åtkomst till data ger dig allt du behöver för att förstå affärsreseprogrammets resultat. När all data finns på en och samma plats kan du övervaka reseutgifter, se besparingar och identifiera möjligheter att maximera affärsreseprogrammets resultat. Få en översikt över företagets transaktioner, policyefterlevnad och onlineupptag för flyg, hotell, tåg och hyrbil.

  • Arbetsytorna Reseöversikt och Sammanfattning visar affärsreseprogrammets övergripande hälsa och gör det möjligt att övervaka efterlevnaden av företagets resepolicy.
  • Krishantering och svarsrapportering. Lyckade program kan anpassa sig efter din organisations behov som ständigt förändras. Det var så det fungerade innan covid-19 introducerade nya utmaningar för företag världen över, och det stämmer till ännu högre grad i dagsläget. Egencia ger dig tillgång till rapporteringsfunktioner som hjälper dig att hålla resenärerna säkra och mildra de ekonomiska effekterna på företaget. Se hur reserapportering och analyser kring covid-19 kan hjälpa dig med riskhantering för resenärer.
  • Få tillgång till och pivotera data direkt i vårt API. Vi ger dig nycklarna med programmatisk åtkomst till data på sammanfattnings- och transaktionsnivå, så att du kan ansluta dessa data till dina system och partners för hantering av reserisker.
Travel Summary
Maximize Savings

Maximera besparingarna

  • Egencia Analytics Studio visar din data på ett användbart sätt. Det gör att du snabbt och enkelt kan förstå var besparingarna kommer ifrån, se affärsreseprogrammets utgifter och göra ändringar för att anpassa det. Upptäck och förstå missade besparingsmöjligheter.
  • Spåra automatiska besparingar med Egencia Savings Finder for Air and Hotel.

Få reda på hur Egencia Analytics Studio hjälpte Alexander Mann Solutions förstå sin miljöpåverkan.

Analyser som leder till datadrivna beslut

Egencia Analytics Studio samlar din data på ett intuitivt sätt i arbetsytor som är enkla att förstå. Se intuitiva mätvärden och instrumentpaneler för bland annat utgifter enligt förköpsperiod, reseutgiftshantering, onlineupptag, avgifter samt besparingar på resor och boenden.

  • Med arbetsytan Koldioxidutsläpp kan du se affärsreseprogrammets koldioxidinverkan och hur du kan göra förbättringar.
  • Jämför affärsreseprogrammet med andra liknande program och hitta specifika åtgärder som du kan vidta för att förbättra resepolicyernas resultat och spara pengar genom förhandlingar om hotell och flyg.
  • Arbetsytan Marknadsandel hjälper dig att få en fullständig bild över reseutgifterna. Granska hur utgifterna är fördelade över de flygbolag, hotell och biluthyrningsfirmor som företaget använder.
Benchmark Your Travel Program

Med en demo får du se vad Egencias affärsreselösningar kan göra för dig.

Är du redan kund? Kontakta Egencias kundservice.