Skip to main content

Därför är Expedia en så omtyckt arbetsplats, speciellt bland kvinnor

Posted: 24 March 2017
Gender-equality-loading.jpg
Runt fem årtionden har gått sedan världen fick sin första kvinnliga premiärminister (Sirivamo Bandaranaike), och den första kvinnliga vd:n för ett Fortune 500-företag (Katharine Graham på Washington Post). Sedan dess har saker och ting gått långsamt framåt för jämställdheten. Enligt UN Women finns det idag tio kvinnliga statsöverhuvuden och nio regeringschefer. En avhandling från Peterson Institute for International Economics som analyserade jämställdhet på 22 000 globala företag visade att drygt hälften var helt utan kvinnor i toppskiktet av ledningen. Men det finns även en del positiva tecken på förändring.
Egencias moderbolag Expedia group har länge gått i bräschen för jämställdhet mellan könen, som del av ett bredare mångfaldsinitiativ.
Förra sommaren delade Expedia med sig av statistik om sitt jämställdhetsarbete och den grad till vilken kvinnor representerades inom företaget. Den visade att kvinnor utgör 52% av företagets anställda och att de tjänar lika mycket som män i motsvarande arbetsroller. Företaget var även ett av ett fåtal i USA som i juni 2016 skrev under regeringens Equal Pay Pledge. Kvinnor utgör dessutom 33% av Expedias anställda på Executive-, Senior- och Manager-nivå. Expedia påpekar dock att detta inte är bra nog och arbetar aktivt för att uppnå jämställdhet på alla plan. Ett av de starkaste argumenten för mångfald på arbetsplatsen är att de anställdas demografi bättre ska reflektera kundernas. Flera studier har visat att kvinnor ofta är beslutsfattare när det kommer till resande. I affärsvärlden är 40% av alla affärsresenärer kvinnor, enligt Global Business Travel Association, och denna andel ökar hela tiden. Yrket Travel Manager domineras också av kvinnor; mellan 2010 och 2015 var andelen kvinnor som svarade på BTN:s årliga enkätundersökning för Travel Managers mellan 66 och 72%. Inte nog med det, vad gäller beslut om semesterdestinationer så tas mellan 75% och 95% av dessa av just kvinnor enligt flera olika undersökningar. Därför är det av högsta vikt för företag som Egencia och Expedia att erbjuda produkter och tjänster som tilltalar kvinnor, och ett sätt att göra det är genom att se till att företaget har diversifierad personal.
Även om Egencia och moderbolaget är bra på jämställdhet så gäller det att inte bli självgod.
Melissa Hannigan som är Global Director of Talent Acquisition på Egencia säger: ”Vi vet att genom att eftersträva jämlikhet mellan könen får vi tillgång till ett bredare talangutbud och mer innovativa anställda. Vi har data som bekräftar det.” Det hon säger tar avstamp i företagets datadrivna kultur. En viktig komponent som ofta påverkar chefer när de anställer är deras omedvetna fördomar – förutfattade meningar som kan ha formats av vår bakgrund, vår uppväxtmiljö och våra personliga erfarenheter. Expedia och Egencia går i täten för att ta itu med dessa omedvetna fördomar vid rekrytering genom att testa ett antal olika tekniker och utbildningar. ”Ett sådant test har varit att se om meritförteckningar (CVn) med namnet borttaget påverkar ansökningarnas resultat eller inte,” berättar Hannigan. ”Vi hoppas att vi genom att ta bort namnet automatiskt tar bort de omedvetna fördomarna som den som läser meritförteckningen får av att kunna sätta ett kön på kandidaten. Vi testar det här på olika avdelningar inom företaget för att se hur det lyckas och vilken effekt det har innan vi sprider proceduren till hela företaget,” säger hon. Företaget tittar dessutom på hur könsneutrala jobbannonser påverkar vilka kandidater som söker olika positioner. Hannigan påpekar att ”Vad vi funnit är att många jobbannonser riktar sig till män. Engelska ord som ”manage” lockar fler manliga sökande medan ord som ”lead” lockar fler kvinnor. Precis som med meritförteckningarna har vi testat det här på olika avdelningar, med positiva resultat, och därför har vi nu introducerat det för hela företaget.”
Expedia engagerar sig även i flera externa initiativ. Företaget stöder Grace Hopper Conference för kvinnor i databranschen och erbjuder praktikplatser och program som Girls Who Code.
Många av dessa initiativ är ännu i ett tidigt skede, men än så länge ser resultaten positiva ut. Expedia och Egencia fortsätter att stärka sitt engagemang genom olika stödjande plattformar för att både bibehålla och bygga kvinnors karriärer på alla nivåer, och ser fram emot  hur det positivt påverkar företaget.
Läs Expedias pressmeddelande här Avhandling från Peterson Institute for International Economics