Skip to main content

Är du redo för affärsresebyrån som en plattform?

3 min
Posted: 05 October 2018Updated: 15 September 2020
Topics: Blogg
Michael-Gulmann_Executive-Content-Series-part-2_DotCom-2880x1332px_1a-cs5.jpg
Av Michael Gulmann, Chief Product Officer I mitt tidigare blogginlägg delade jag mina tankar om hur man blir en framgångsrik digital affärsresebyrå. Det här har varit vår strategi under det senaste årtiondet och jag måste säga att den har varit mycket effektiv. Vi har legat steget före våra konkurrenter och växt mer än den övriga marknaden under de senaste 36 kvartalen, och blivit världens fjärde största affärsresebyrå. Egencia är i grunden en utmanare. Vi ville förändra branschen och revolutionera affärsresor med hjälp av ny teknologi. Faktum är att det är just vad vi har gjort. De mer etablerade affärsresebyråerna (som är större än vi) har börjat tala vårt språk och det gör även en mängd nya aktörer på marknaden. Fast det är ganska enkelt att få det att se ut som att man är en riktig digital affärsresebyrå. Det är bara att bygga något, kalla det digitalt och lägga mycket pengar på att marknadsföra det. Men det riktiga testet är att se om lösningen som byggts kan användas för att driva en verksamhet värd flera miljarder dollar, öka volymen tvåsiffrigt varje år och vinna alla dina nya kunder med den. Det handlar i slutändan om utförande. Jag är övertygad om att vissa kan klara det, men andra inte. Så, vad har Egencia på gång? Vi visste att andra skulle ta efter oss. Nu ändrar vi spelreglerna på marknaden igen. På Egencia har vi bemästrat den digitala marknadens komplexitet. Det är en fördel vi är ensamma om att ha idag. Vi kan lära oss snabbt, vetenskapligt och skalbart från den data vi får från alla våra användare. Genom att konstant förbättra upplevelsen vi ger våra användare lär vi oss mer om vad som fungerar och inte fungerar för dem. Ju mer våra användare använder vår plattform desto intelligentare blir den när det gäller att rekommendera relevanta tjänster till dem. Den här resursen gör att vi spelar i en annan liga och har bidragit till att vi blivit en affärsresebyrå med plattform som modell. Affärsresebyrån som plattform är fjärde fasens affärsreseteknologi. Det är en nivå som endast kan nås om du bemästrat den tredje fasen, den digitala affärsresebyrån. Så vad kan du förvänta dig av digitala affärsresebyråer och vilka fördelar medför en plattform för dig? Här är några möjligheter:
  • Tillgång till ett nätverk med leverantörer utöver flyg, tåg, hyrbilar och hotell som tillhandahåller tjänster för mellanstegen under dina resor (marktransport, lounge, wi-fi, destination osv.)
  • Kompletterande programvara för verksamhetsprocesser (som reseräkningar) som smidigt kopplas samman med researbetsflöden
  • Verktyg för prediktiv analys som gör det lättare att förutse vad som behöver göras inom ramen för ditt affärsreseprogram
  • Nya kommunikationskanaler som text- och röstchatt som drivs av artificiell intelligens
  • Mer integrerade kanalupplevelser där du kan påbörja en process i en kanal och slutföra den i en annan
Inga av de saker jag har nämnt ovan kan klassas som nyheter när de beaktas separat. Men tillsammans utgör de en teknologiplattform som är hållbar och leder till tillväxt. Detta är den första fundamentala effekten av nätverket. Den andra fundamentala effekten av nätverket är hur datauppsättningen som skapas tillhandahåller mer värde ju mer den används.