Skip to main content

Affärsresenärer - Teknik framför lounger på affärsresan

3 min
Posted: 15 September 2020
Topics: Blogg
Egencia-Resources.png
Stockholm 11 juli 2017 - Egencia, som driver affärsresesegmentet inom Expediakoncernen, presenterar nu, för fjärde året i rad, resultaten från sin undersökning om affärsresenärers resvanor och teknikanvändande. I årets resultat märks en tydlig önskan om att vara mer produktiv och att tekniskt stöd under resan bör fungera bättre. Hellre det än åtkomst till lounger och prioritet vid ombordstigning.
I undersökningen är möjligheten att komma åt information ett återkommande tema för affärsresenärerna så att de ska kunna fortsätta vara produktiva. Två tredjedelar (66 procent) uppger att de vill hantera och boka sina affärsresor på vilken mobil enhet som helst, inte bara sin smarta mobil. Därtill uppger 50 procent att de vill undvika personlig kontakt med researrangören om det inte är absolut nödvändigt och mer än hälften (56 procent) vill ha fler mobila affärsreseapplikationer för att kunna utföra mer mobilt arbete generellt.
Affärsresor är tydligt under förändring. Vi vet att affärsresenärer har höga förväntningar och att de vill ha tillgång till information och olika typer av verktyg på varje enhet de använder, säger Michael Schüller, VD för Egencia i Sverige. I en bransch där resenärernas tillfredsställelse och näringslivets krav på effektivitet och produktivitet inte alltid är i balans så skapar Egencia lösningar som ska möta båda parter.
Enligt undersökningen är affärsresenärer mycket positiva till teknikens möjligheter att förbättra upplevelsen av affärsresan. Till exempel - 48 procent skulle vilja använda sms för att uppdatera sina researrangemang – i Sverige är den siffran 49 procent. De som anser detta vara mest viktigt är amerikanska affärsresenärer, där är siffran 63 procent. Dessutom - 43 procent tror att utvecklingen inom artificiell intelligens (AI) kommer att förbättra deras reseupplevelser. I Sverige är den siffran 37 procent. Högst tro på AI finns bland amerikanska affärsresenärer, 55 procent. Mer information om undersökningen hittar du här.   * Undersökningen har gjorts av Northstar på uppdrag av Egencia. Totalt har 4521 affärsresenärer, i åldrarna 18 år och äldre, tillfrågats i Australien, Kanada, Frankrike, Tyskland, Norge, Singapore, Sverige, Storbritannien och USA. Totalt cirka 500 respondenter per land. Undersökningen genomfördes på nätet under perioden april till och med maj 2017.    
Om Egencia
Egencia tar affärsresan till nya höjder genom att erbjuda en uppkopplad och produktiv upplevelse. Egencia sätter resenärerna i fokus genom att kontinuerligt utveckla effektiva och användarvänliga lösningar. Med konsumentinsikter och teknologiinvesteringar från moderbolaget Expedia group kopplar Egencia samman allt som affärsresenärer behöver - utbud, teknologi, service och rapportering - på en och samma plats. Egencia erbjuder tjänster i 65 länder. För mer information, besök www.egencia.se eller Egencias blogg. © 2017 Egencia LLC. Alla rättigheter förbehållna. Egencia och Egencias logotyp är antingen registrerade varumärken eller varumärken som tillhör Expedia, Inc. i USA och/eller andra länder. Alla andra varumärken tillhör sina respektive ägare.
För mer information var vänlig kontakta:
Anne McElroy-Arnaud, Egencia Europe | E-post: a.mcelroyarnaud@egencia.com | Telefon: +33 (0)1 73 01 02 21 Carsten Carlsson, H+K Strategies Stockholm | E-post: carsten.carlsson@hkstrategies.com | Telefon: +46 (0)708 93 50 22
Was this content helpful?
0