Implementering av ett modernt Travel Management program

Egencia hjälper företag runt om i världen att implementera och lansera ett modernt Travel Management program på så kort tid som 30 dagar, vilket kunden sparar värdefull tid och pengar på. Vi satsar på att hjälpa våra kunder att skapa och underhålla branschens bästa Travel Management program.

Förberedelser för framgång

Förberedande träning och utbildning är avgörande för att uppnå framgång och acceptans med ett nytt Travel Management program. På så lite som 30 dagar kan Egencia Account Managers och ett engagerat implementeringsteam träna resebokare och lära upp resenärer för att säkra en lyckad uppstart. Egencia kan visa upp en hög genomsnittlig självbokningsgrad och hög efterlevnad av kundens resepolicy.

Kostnadsbesparingar innan företagsresor

Egencias kunder sänker ofta sina kostnader för affärsrese-inköp direkt genom att öka sin andel av resor som bokas via vårt självbokningssystem samt att vi ger tillgång till vårt omfattande utbud av förhandlade leverantörspriser, inte minst vad gäller tillgången till förhandlade hotellpriser. Genom att tillhandahålla effektiva data för kostnadsöversikt i realtid (snabb information om förändringar i inköps-beteende, efterlevnad av resepolicy, utnyttjande av avtalade leverantörer, avvikande resenärer m.m.) bidrar Egencia till extra besparingar för kunderna år efter år. 

Vi satsar på att hjälpa våra kunder att skapa och underhålla branschens bästa Travel Management program.

Inslag i Egencias implementeringsprocess

Kick-off
Introduktion och planläggning.

Workshops
Olika workshops för information, dialog och utveckling av: resepolicy, rapportering, profiladministration, leverantörsavtal och finansiell struktur.

Datahantering
Kunden hämtar in data från Sverige eller alla berörda länder och enheter som vi har enats om på uppstartsmötet och skickar en sammanställning till Egencia.

Inställningar och konfigurering
Egencia konfigurerar webbsidan med tillpassning till resepolicy och lägger upp organisatorisk hierarki och profiler. Under implementering sker veckovisa avstämningssamtal för utbyte av information, beslut om kommande åtgärder och ett kontinuerligt momentum i implementeringen.

Uppföljning och kvalitetssäkring
Egencia och Travel Managern hos kunden testar och kvalitetssäkrar inställningar och den överenskomna bokningsprocessen. 

Kommunikation
Travel Manager skickar e-post till alla resenärer för att informera om förändringar i resebyråsamarbete och rutiner för att boka resor samt meddelar tidpunkter för utbildningstillfällen.

Utbildning
Utbildningstillfällen på plats eller genom internet genomförs med uppföljning via e-post för brukarvägledning och support.

Test
Sluttester och kontroll av processerna för reservation och reseadministration på webbsida och genom personlig service.

Lansering och klar för start!

Bli kund hos Egencia
Ring oss
+46 8 555 237 00
Kontakta vår säljavdelning
Önskar du mer information