Våra kundansvariga utvecklar och underhåller samarbetet

Egencias Account Managers hjälper kunden att implementera och underhålla ett bransch-ledande och lönsamt samarbete.

Experter på Travel Management

Våra Account Managers har lång erfarenhet och en global kunskap om resebranschen. De tillpassar Egencias service-lösningar till kundernas behov och mål med inköpssamarbetet. Öka självboknings-användande, utveckla resepolicies, utbilda resebokare och följa upp samarbetet samt underhålla en god dialog är exempel på en Account Managers arbetsuppgifter. Dessutom ger de värdefulla råd och bidrar vid leverantörsförhandlingar.

Planering som ger resultat

Egencias Account Managers utvecklar skräddarsydda, strategiska planer för varje kund så att de uppnår önskade resultat i verksamheten. Före genomförandet, definierar vi specifika mål och KPI: er i enlighet med kundens resepolicy.

Egencias Account Managers hjälper kunden att implementera och underhålla ett bransch-ledande och lönsamt samarbete.

Skräddarsydd för framgång

Proaktiv information och utbildning är avgörande för framgång och acceptans vid implementering av ett nytt och förändrats inköpssamarbete. På bara 30 dagar kan en Account Manager och ett engagerat implementeringsteam från Egencia förbereda och lära upp kundens Travel Manager, resebokare och resenärer för att säkra en lyckad uppstart. Egencia kan visa upp marknadens högsta genomsnittliga självbokningsandel. Detta med en hög efterlevnad av kundens resepolicy.

 

Mätning och uppföljning av ett framgångsrikt samarbete

Lanseringen av ett modernt inköpssamarbete för affärsresor med Egencia är bara början. Våra Account Managers genomför regelbundna analyser av kundens resmönster och gör benchmark med andra kunder för att identifiera områden med potential för effektivisering och kostnadsbesparingar. Med regelbundna uppföljningar och rapporter får kunden full kontroll över sina inköp.

Fördelar med ett proaktivt Account Management

 • Kostnadsbesparingar och mätbara målsättningar genom KPI:er.
  “Professionell uppföljning och råd från Account Managers anpassade efter dina specifika mål för affärsrese-inköpen.”
 • Personlig utbildning och administrativ support
  “Insikter och arbetssätt för att snabbt komma igång med implementeringen av ert inköps-program.”
 • Policyer och efterlevnad
  “Kvartalsvisa och årliga genomgångar för att se till att de resande följer företagets resepolicy.”
 • Självbokningsgrad och inköpsanalys
  “Vi vill att du ska få mesta möjliga utbyte av Egencia, och våra Account Managers hjälper dig att optimera samarbetet.”
 • Leverantörsstrategier och förhandlingar
  “Samla era inköp till ett bra urval av utvalda leverantörer för att garantera mest valuta för pengarna.”
 • Benchmarking och best practise-analyser
  “Samlar data och jämför med andra framgångsrika företagskunder.”
 • Rådgivning och assistans för global expansion
  “Professionella, kunskapsbaserade expertråd från erfarna medarbetare med ett globalt perspektiv”
 • Trevliga människor
  “På resan mot en optimal rese-administration är det alltid bäst med ett trevligt ressällskap.”
Bli kund hos Egencia
Ring oss
+46 8 555 237 00
Kontakta vår säljavdelning
Önskar du mer information